Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30  

Pályázati projektek megvalósításához kapcsolódó szabályozások és formanyomtatványok

Projektmegvalósításhoz kapcsolódó szabályozások

 

Szabályzat / Utasítás/ Körlevél száma

Tárgya

III. Gazdasági szabályzatok

III.25.   A Budapesti Corvinus Egyetemen megvalósuló, az operatív programok körébe tartozó projektek szabályzata (2017. november 28.)

 

 

A jelen szabályzat (Szabályzat) az Egyetem által elnyert, az Európai Uniós támogatási rendbe tartozó Operatív Programok (OP) részét képező projektek megvalósításához kíván szabályozási keretrendszert biztosítani a szerződéskötési, megvalósítási és fenntartási időszakra vonatkozóan, különös tekintettel a hatékony projektszervezet kialakításához szükséges eljárásrend és felelősségi körök meghatározásával.

28/2017. (XII. 20.) számú rektori-kancellári együttes utasítás

Szakmai monitoring testületek felállításáról az Egyetem által megvalósított projektek szakmai monitorozása érdekében

A testületek felállításának célja, hogy a Szabályzat hatálya alatt az Egyetem, mint támogatást igénylő szervezet által megpályázott és elnyert Operatív Programok (OP) keretében megvalósításra kerülő projektek minőségbiztosítása egy külön erre a célra létrehozott – az adott projekt szervezetétől független – szakmai grémium keretében valósuljon meg.
A testületek hivatottak felügyelni a projektek implementációja során az Egyetem által kötött támogatási szerződésben vállalt szakmai céloknak való magas szintű megfelelést
.
Tevékenységük keretében nyomon követik és értékelik, hogy a tervezett kutatások, módszertani fejlesztések a projektekben vállalt célkitűzésektől függően az Egyetem képzési tevékenységének megújítását és/vagy kutatási tevékenységének eredményességét szolgálják.

2/2016. (I. 8.) sz. kancellári utasítás

Budapesti Corvinus Egyetem kommunikációs beszerzéseinek lebonyolításáról

 

kommunikációs szolgáltatások (3 konzorciumi partnerrel kötött keretmegállapodást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal.

(Kutatási feladatok, Stratégiai tervezés és tanácsadás, Grafikai tervezés, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, Gyártás, Médiatervezés és vásárlás, Szponzorálás)

1/2016. (I. 5.) sz. kancellári utasítás

Budapesti Corvinus Egyetem utaztatási szolgáltatásainak beszerzéséről

 

 

utazások: az Egyetem és a Weco Travel Kft. között létrejött szerződés alapján (hamarosan lejár)

1. Nemzetközi utazások és kapcsolódó szolgáltatások (szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítõ szolgáltatások)

Légi utazás szervezése európai és Európán kívüli célállomásokra, igény szerinti egyéni vagy csoportos utazásra, elsõsorban Budapestrõl induló, vagy Budapestre érkezõ közvetlen menetrendszerinti járattal, átszállással, vagy amennyiben az nem lehetséges charter járat biztosításával

2. Belföldi vasúti szolgáltatás igénybe vétele

34/2016. (XII. 08.) számú rektori-kancellári együttes utasítás


az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen a 2016/2017. tanévre meghirdetett pályázatok intézményi feladatainak végrehajtásáról szóló 18/2016. (VI. 30.) számú rektori-kancellári együttes utasítás módosításáról

fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/UTASITASOK_KORLEVELEK/EU/2016/34_UNKP_modositas.pdf

Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen a 2016/2017. tanévre meghirdetett pályázatok intézményi feladatainak végrehajtásáról szóló 18/2016. (VI. 30.) számú rektori-kancellári együttes utasítás módosításáról

26/2016. (VIII. 4.) számú rektori-kancellári együttes utasítás

Fenntartási kötelezettséggel bíró pályázatok projekt fenntartási jelentéseinek benyújtásáról

a fenntartási kötelezettséggel bíró pályázatok projekt fenntartási jelentéseinek benyújtásáról

13/2016. (IV. 25.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 

Beadni tervezett pályázatok fenntartási koncepciójának benyújtásáról, valamint az elnyert pályázatok fenntartási tervének elkészítéséről

 

Beadni tervezett pályázatok fenntartási koncepciójának benyújtásáról, valamint az elnyert pályázatok fenntartási tervének elkészítéséről

11/2016. (III. 31.) számú rektori-kancellári együttes utasítás kötelezettségvállalások

előzetes engedélyeztetési rendjéről szóló 2/2015. (I. 9.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás módosításáról

 

- Oktatói, kutatói és tanári munkakör betöltéséhez szükséges közalkalmazotti pályázat kiírásához előzetes írásbeli rektori engedély szükséges

- Új, karokat érintő, utófinanszírozott vagy nem 100% előleget biztosító pályázatok csak abban az esetben adhatók be, ha rendelkezésre áll a szükséges likvid – kötelezettségvállalás nélküli – fedezet.

- Minden, már meglévő pályázat esetében is, a támogatás összegének 20%-ban már meglévő egyetemi, kari erőforrásokat kell kiváltani bérek és általános költségek fejezet alatt.

A Pályázati Iroda tevékenységét támogató – pályázati bevétel utáni – 5%-os elvonás a 20%-os erőforrás kiváltáson felül értendő.

- Külföldi kiküldetések elsősorban pályázati forrásból finanszírozhatók. Ezekre az utakra az engedélyeztetés nem szükséges, de az utazás megkezdése előtti bejelentési kötelezettség fennáll. A bejelentést a jelen utasítás 3. számú mellékletében meghatározott adatok tekintetében szükséges megtenni a külföldi kiküldetésekről kötelezően készítendő egyetemi szintű nyilvántartás teljessége érdekében.

26/2015. (VII. 23.) rektori-kancellári együttes utasítás

az átláthatóság ellenőrzéséről és az átláthatósági nyilatkozatok nyilvántartásáról

az átláthatóság ellenőrzéséről és az átláthatósági nyilatkozatok nyilvántartásáról

 

22/2015. (VI. 23.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás


a kötelezettségvállalások előzetes engedélyeztetési rendjéről szóló

2/2015. (I. 9.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás módosításáról

„5.1 Külföldi kiküldetések kizárólag pályázati forrásból finanszírozhatók. Ezekre az utakra az engedélyeztetés nem szükséges, de az utazás megkezdése előtti bejelentési kötelezettség fennáll. A bejelentést a jelen utasítás 3. számú (a Kiküldetési Szabályzat 2. számú mellékletével megegyező) mellékletben meghatározott adatok tekintetében szükséges megtenni a külföldi kiküldetésekről kötelezően készítendő egyetemi szintű nyilvántartás teljessége érdekében.”

„ 5.3 Napidíj, melynek maximális összege munkáltatói döntéstől függően 40 euro, kizárólag az alábbi esetekben fizethető, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll:
a) pályázati forrás terhére, vagy
b) a határon túli képzésekre (kihelyezett képzőhelyekre) történő kiküldetések esetében vagy
c) olyan engedélyezett kiküldetés esetében, kari forrásból, amely közvetlen bevételszerzést szolgál.”

26/2016. (VIII. 4.) számú rektori-kancellári együttes utasítás

A fenntartási kötelezettséggel bíró pályázatok projekt fenntartási jelentéseinek benyújtásáról

 

A támogatási szerződések alapján a jelenleg fenntartási kötelezettséggel bíró pályázatok esetében (az utasítás 1. számú mellékletében található) a fenntartási kötelezettség teljesítésének menete

Az 1. számú mellékletben szereplő pályázatok esetében, a projektmenedzser köteles a Kutatásfejlesztési Igazgatóság részére a fenntartas@uni-corvinus.hu email címre megküldeni a jelen utasítás 2. számú mellékletében található nyilatkozatot, valamint az eddig leadott valamennyi fenntarthatósági jelentést elektronikus formában legkésőbb 2016. szeptember 15-ig. (Kapcsolattartó: Baumgartner László).

A továbbiakban a Kutatásfejlesztési Igazgatóság feladata a projektek fenntartási kötelezettségeinek figyelemmel kísérése.

18/2016. (VI. 30.) számú rektori-kancellári együttes utasítás
az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen a 2016/2017. tanévre meghirdetett pályázatok intézményi feladatainak végrehajtásáról

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.
Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját

I.15. Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat (2016.május 18.)

OPEN ACESS költségek

"A finanszírozás forrása
2. §

(1) A finanszírozás egyetemi szintű forrását az Egyetem Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: OTKA/NKFIH) pályázataiból ― a pályázatok szabályainak megfelelően ― az erre elkülönített összeg képezi, amely az egyes pályázatok közvetlen költségének 2,5%-a egyetemi szinten összegezve (a továbbiakban: OTKA/NKFIH keret).
(2) A finanszírozás kari szintű forrását egy erre a célra létrehozott kari Open Access alap képezheti."

III.2. A BCE Kötelezettségvállalási Szabályzata (2016. február 15.)

- Kötelezettségvállalás fogalma, általános szabályai
- Egyetértési jog
- Kötelezettségvállalások egyedi előzetes  engedélyezései
- Jogi és adószakértői véleményezés, jogi ellenjegyzés
- A szerződéskötés részletes szabályai
- Megrendelés részletes szabályai
- Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
- A teljesítés igazolása

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.